Finns ditt företag på Wikipedia?

wikipedia-about-wikipediaWikipedia är världens största källa till kunskap, ett enormt digitalt uppslagsverk som sträcker sig över de flesta regioner och språk.

Givetvis är det många som vill vara med i det här uppslagsverket, både företag och privatpersoner, men det kan ibland visa sig vara svårare än man trott.

Som företag måste man uppfylla vissa givna kriterier, och artikeln ska vara skriven på ett korrekt sätt. Och efter publiceringen bör man följa upp artikeln så att den inte tas bort, eller ändras på ett otillbörligt sätt.

Många av de erfarna redaktörerna på Wikipedia ogillar att företag lägger upp artiklar på ett felaktigt sätt, de ser det som otillbörlig reklam, och tar bort din artikel bara efter några minuter.

Redaktörerna har stor makt över vad som visas i uppslagsverket, och vad som inte visas. Vissa av redaktörerna är lite excentriska och har utvecklat en speciell intern kultur.

Wikipedia har anklagats för elitism av debattörer och användare, men det är såhär tjänsten fungerar idag, och vi är bundna av dess regelverk och kultur.

Därför måste man iaktta stor försiktighet, tålamod och följa Wikipedias givna regler och strukturer mycket noggrant.

Vi erbjuder konsultation kring de flesta aspekter av Wikipedia, och arbetar noggrant och diskret för våra kunders räkning. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.